Jaunieši jauna korpusa datorklasē

Pētnieciskā darbība

Zinātniski pētnieciskais darbs (ZPD) ir skolēna patstāvīgi veikts pētījums, kura izstrādes gaitā tiek veicināta skolēnu kompetence par zinātniskās pētniecības būtību, organizāciju un metodēm. Pētījumā tiek meklētas atbildes uz sabiedrībai vai zinātnei aktuālu jautājumu, par kuru šobrīd vēl ir nepietiekošas zināšanas, tiek meklēti pieteiktās problēmas risinājumi. Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā pētniecisko darbību veic visi skolēni no 1. līdz 12. klasēm.

Atbildīga persona par skolēnu pētnieciskās darbības organizāciju ģimnāzijā – direktore vietniece Galina Rafaļsone

Latvijas skolēnu 47.zinātniskās pētniecības darbu konferences

  • posmskonference/konkurss skolā
  • posms – reģionālā ZPD konference notiks 2023.gada 10.martā
  • posms – Valsts ZPD konference – 2023.gada 31.martā

Palīgmateriāli 10. – 12. kl. pētniekiem: