Jaunā korpusa 1. stāva gaitenis

Atbalsts Rīgas skolu pašpārvalžu attīstībai "Kontakts"

VJP un JSPA

JSPA atklātā projektu konkursa "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts" iniciatīvu projektu īstenošanai" projekta "Atbalsts Rīgas skolu pašpārvalžu attīstībai "Kontakts"" (Nr. VP2023/3-33; PVM ID APS1394).

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes dalībnieki piedalās projekta aktivitātēs no 2023.gada 15.augusta līdz 2023.gada 31. decembrim.

Projekta apraksts:

Tiks izmantotas neformālās izglītības metodes, lai vienas mācību iestādes dažādu klašu skolēni iepazītos, pieņemtu cits citu kā vienlīdzīgus , saliedētos un veidotu vienotu komandu. Skolēni āra un iekštelpu aktivitātēs mācīsies apzināties sevi kā komandas vērtību un izprast savas individuālās vadītāja un līdera spējas dažādās situācijās.

Nodarbību daudzveidība palīdzēs atklāt talantus, argumentēšanas un debatēšanas, kritiskās domāšanas prasmes viedokļa izteikšanai un aizstāvēšanai. Tikšanās ar ievērojamu personību veicinās motivāciju izvēlēties savu mērķi aktivitātēm skolēnu pašpārvaldē, iedvesmot pārējos dalībniekus un iesaistīt pašpārvaldes darba plānošanā. Paredzēta tikšanās ar pašpārvalžu konsultantu un pasākumu plānošanas meistarklase dažādiem skolēnu vecumposmiem. Pašpārvaldes dalībniekiem ir svarīgi izzināt jauniešu intereses, skaidrot pašpārvaldes lomu, motivēt jauniešus paust dažādus viedokļus un ieceres pašpārvalžu darbā. Pašpārvaldes darba pieredze ir iespēja, ko izmantot tālākajā karjeras plānošanā.

Projektā apgūto pieredzi skolēni nodos tālāk gan savās klasēs, gan citu skolu izglītojamajiem un veicinās katra skolēna piederības izjūtu ģimnāzijas kolektīvam un kopīgo vienotas skolas vērtību izpratni, kā arī aktīvu skolēnu iesaistīšanos ģimnāzijas sabiedriskajā dzīvē un būs palīgs skolotājiem pasākumu organizēšanā. Kopā ar jauniešiem tiks izvērtēti projekta ieguvumi un jauniešu interese turpināt pilnveidot apgūtās prasmes sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam finansējuma ietvaros

Projekta ietvaros notika 5 aktivitātes pašpārvaldes dalībnieku saliedēšanai un darbības stiprināšanai.

Pirmā aktivitāte “Ledus laušana”. 2023.gada 6.oktobrī pašpārvaldes dalībnieki no dažādām klasēm izmantojot neformālās izglītības metodes, uzzināja cits par cita interesēm un vaļaspriekiem, atrada kopīgu darbošanās motivāciju Iepazinās ar projekta norisi un ieguvumiem pašpārvaldei. Aktivitātes notika, lai “salauztu ledu” starp dalībniekiem, veicinātu sadraudzēšanos un izveidotu pozitīvu gaisotni grupā.

Otrā aktivitāte 16.oktobrī “Misija pilsētā”.

Komandas stratēģiska sacensība pilsētvidē Ogrē , kas ir lielisks veids kā iepazīt vietas vēsturi un kultūru, apmeklēt interesantus objektus.

Dalībniekiem jāizpilda dažādi izaicinoši uzdevumi, kas ir neaizmirstams un azartisks piedzīvojums, vienlaikus ar mērķi - uzlabot savstarpējās sadarbības spējas un komunikācijas prasmes. Nobeigumā: gatavošanas meistarklase dabā uz ugunskura.

Trešā aktivitāte:27.novembrī ar “Quo tu domā?” pārstāvi Patriku Žilinu. Mērķis: paaugstināt jauniešu motivāciju uzlabot skolēnu pašpārvaldes darbību, pilnveidot zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas debatēm. Popularizēt debatēšanu jauniešu vidū, lai veicinātu efektīvu komunikāciju mūsu sabiedrībā. Jo vairāk jauniešu dzīves pārņem sociālie tīkli un dzīve internetā, jo vairāk nepieciešams spēt orientēties mūsdienu informācijas apritē. Kritiskā domāšana un argumentēšanas spējas ir ļoti svarīgas, toties liela daļa skolu joprojām tās neintegrē mācību priekšmetos. Ar debatēm jaunieši iemācījās apsvērt abas argumentu puses un kritiski uzņemt dzirdēto informāciju.

Ceturtā aktivitāte.“Tēja ar slavenību”. Tikšanās ar multimākslinieku Kasparu Blūmu-Blūmani jeb Kašeru. 4.decembrī ar mērķi iepazīt jauniešu vidū ievērojamu personību, lai uzzinātu par karjeras veidošanu un smeltos drosmi motivācijai būt aktīviem. Kašers bija gan atraktīvs stāstītājs par savu bērnību un ērkšķaino ceļu uz modes mākslinieka slavu un radošo spēju attīstīšanu, bet arī atbildēja uz jauniešu jautājumiem par sava stila veidošanu, par svarīgām vērtībām un prasmi tās aizstāvēt, drosmi būt pašam, saprast un būt empākiem pret jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Piektā aktivitāte: Tikšanās ar pašpārvalžu konsultantu Aleksandru Langi no biedrības “Pašpārvalžu atbalstam”. 5.decembrī. Izglītojamie pašpārvaldes dalībnieki iepazinās ar metodēm, kā rīkot pasākumus skolā, izzināt jauniešu intereses, skaidrot pašpārvaldes lomu, motivēt jauniešus paust dažādus viedokļus un ieceres pašpārvalžu darbā. Pasākumā notika lekcija un diskusija ar pašpārvalžu konsultantu, plānošanas meistarklase. Visi dalībnieki aktīvi piedalījās nodarbībās un vairāki jauni dalībnieki pieteicās palīdzēt pašpārvaldei, kas norāda uz projekta turpinājumu un ilgtspēju.

Projekta aktivitātes organizēja pašpārvaldes dalībnieki Marya Marinaki, Anastasija Ture, Kirills Turs.

Projektu konsultēja pedagoģe karjeras konsultante Lija Indāne.