Administrācijas halle 1. stāva (panorāma)

Vadība

Romans Alijevs

Romans Alijevs

Direktors. Pedagoģijas doktors, IZM konsultatīvas padomes priekšsēdētājs, LR Prezidenta mazākumtautību konsultatīvas padomes priekšsedētājs, filozofijas skolotājs, rakstnieks, mācību grāmatu autors.

Kontakti:

Pieņemšana pēc pieraksta pa tālruni (+371) 67570888:

  • Pirmdienās 14:00 – 16:00, Purvciema iela 38, 118. k.
  • Trešdienās 13:00 – 15:00, Vaidavas iela 6.

Galina Rafalsone

Galina Rafalsone

Direktora vietniece izglītības jomā. Mācību procesa organizēšana 10.-12. klasēs, jautājumi, kas saistīti ar iestāšanos ģimnāzijā, konsultācijas vecākiem un pedagogiem, ģimnāzijas darba plānošana, mācību standartu un programmu izpildes kontrole, metodiskais darbs ar pedagogiem.

Kontakti:

Pieņemšanas laiki: ceturtdienās 15:00-17:00, 116. k.


Irēna Juhņeviča

Irēna Juhņeviča

Direktora vietniece izglītības jomā. Ģimnāzijas mācību procesa organizēšana un plānošana, mācību plāna realizācijas kontrole, tarifikācija, stundu saraksts, stundu aizvietošanas organizācija, eksākto priekšmetu supervizija, metodiskais darbs ar ģimnāzijas pedagogiem, diagnisticējošo un pārbaudes darbu, olimpiāžu, ieskaišu un eksāmenu orgranizēšana, ģimnāziajs skolotāju tālākizglītības organizēšana.

Kontakti:

Pieņemšanas laiki: otrdienās 15:00-17:00, 117. k.


Olga Gorodničaja

Olga Gorodņičaja

Direktora vietniece izglītības jomā (1.-3. klase). Konsultācijas vecākiem un pedagogiem, metodiskais darbs ar ģimnāzijas pedagogiem, valsts izglītības standarta, ģimnāzijas izglītības programmas un mācību priekšmetu programmas īstenošanas kontrole, pretendentu reģistrācija un uzņemšana 1. klasē.

Kontakti:

Pieņemšanas laiki: pirmdiena - ceturtdiena, tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Vaidavas iela 6, 110. k.


Inna Burova

Inna Burova

Direktora vietniece izglītības jomā (4.-6. klases). Konsultācijas vecākiem un pedagogiem, metodiskais darbs ar ģimnāzijas pedagogiem, izglītības procesa analizē, vērtēšanā un uzlabošana, mācību procesa koordinēšana 4.-6. klasēs, svešvalodu skolotājs.

Kontakti:

Pieņemšanas laiki: trešdienās 15:00-17:00, 108. k.


Inga

Inga Balga

Direktora vietniece izglītības jomā (7.-9. klases). Konsultācijas vecākiem un pedagogiem, metodiskais darbs ar ģimnāzijas pedagogiem, izglītības procesa analizē, vērtēšanā un uzlabošana, mācību procesa koordinēšana 7.-9. klasēs, latviešu valodas skolotāja.


Natalja Zacepina

Natalja Zacepina

Direktora vietniece, atbalsta grupas vadītāja. Konsultācijas vecākiem un pedagogiem, atbalsta grupas (sociālie pedagogi, pedagogu palīgi un psihologi) darba plānošana, organizācija un kontrole.

Kontakti:

Pieņemšanas laiki: ceturtdienās 15.00 - 17.00, 404. k.


Tatjana Veretiļnaja

Tatjana Veretiļnaja

Direktora vietniece izglītības jomā (7.-12.kl). Risinājumi, atbalsts, plānošana un kontrole IT jomā, olimpiāžu, ZPD, valsts pārbaudes darbu, citu pasākumu nodrošināšana, datorikas mācību progrāmmu īstenošana, iestādes intereses pārstāvēšana. E-resursu administrēšana. Datortehnikas u.tml. profilaktikas un atjaunošanas organizēšana, cits darbs IT jomā, datorikas skolotāja.

Kontakti:

Pieņemšanas laiki: ceturtdienās 14.00-16.00, 124. k.


Oksana Ivanova

Oksana Ivanova

Direktora vietniece izglītības jomā (1.-6.kl). Risinājumi, atbalsts, plānošana un kontrole IT jomā, olimpiāžu, ZPD, valsts pārbaudes darbu, citu pasākumu nodrošināšana, datorikas mācību progrāmmu īstenošana, iestādes intereses pārstāvēšana. E-resursu administrēšana. Datortehnikas u.tml. profilaktikas un atjaunošanas organizēšana, cits darbs IT jomā. Datorikas skolotāja.

Kontakti:


Vladimirs Sedihs

Vladimirs Sedihs

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos.

Kontakti:

Pieņemšanas laiki: otrdienās 15:00-17:00, 07A. k.