Dokumenti skapī

Profesionālo kompetenču pilnveide

2023./24. mācību gadā īstenotie profesionālās kompetences pilnveides kursi

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides kursi 2023.24.m.g. 2.pusgads
2023./24.mācību gada 1. pusgadā īstenotie profesionālās kompetences pilnveides kursi