Dokumenti skapī

Profesionālo kompetenču pilnveide

2023./24. mācību gada 1. pusgadā īstenotie profesionālās kompetences pilnveides kursi

2023./24.mācību gada 1. pusgadā īstenotie profesionālās kompetences pilnveides kursi