Galvenās ieejas uzraksts

Par mums

Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija dibināta 1997. gadā. Ģimnāzijas izglītības programmu pamatā ir klasiskās izglītības tradīcijas un vērtības, tāpat arī ģimnāzijas izglītības «Radošais universums» koncepcija, kuru izstrādājis ģimnāzijas direktors, pedagoģijas zinātņu doktors Romans Alijevs.

Ģimnāzijas prioritāte ir veicināt skolēnu sasniegumus optimālā un augstā līmenī visos mācību priekšmetos.

Izglītības iestādes misija – izveidot izglītojošu vidi katra izglītojamā radošai attīstībai, īstenojot ģimnāzijas darbības pamatkoncepciju “Radošais universums”.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – radoša un atbildīga personība.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Brīvība. Atbildība. Radošums.