Latvijas, Ukrainas un Rīgas karogi

Izglītības programmas

Izglītibas programmas

Licencētās izglītības programmas pilnīgi atbilst Valsts pamatizglītības standartam un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartam.

Ģimnāzijā īstenotajās Pamatizglītības programmās ir paredzēta angļu valodas apguve no 1. klases un otrās svešvalodas (vācu vai franču pēc izvēles) no 4. klases.

Katra Vispārējās vidējās izglītības programma dod iespēju skolēniem apgūt divas svešvalodas un latīņu valodu.

Visas mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Mācību priekšmetu programmas ir izstrādātas atbilstoši bloku-moduļu pedagoģiskās tehnoloģijas prasībām un atbilst mācību priekšmetu standartiem.