Augi otrā stāva hallē

Uzņemšana 7. klasē

Vienotie kritēriji uzņemšanai Ģimnāzijās un Skolās

Ģimnāzijas var uzņemt izglītojamos 7.klasē, ja izglītojamais ir kārtojis apvienoto iestājpārbaudījumu un mācību sasniegumi, beidzot 6.klasi (gada vērtējumi liecībā), atbilst šādiem kritērijiem:

  • vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm;
  • vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm.