Jaunieši jauna korpusa datorklasē

Sirsnīgi apsveicam Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu konferences 2. posma dalībniekus un uzvarētājus!

23.03.2023 08:00

Piektdien, 10. martā, attālināti, izmantojot Zoom platformu, 11. un 12. klašu skolēni aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus. Par kvalitatīvi izstrādātiem darbiem un labām darbu prezentācijām vēlamies izteikt pateicību un novēlēt veiksmi Valsts 3.posmā, kas norisināsies 31.martā, šādiem skolēniem:

Daniilam Ļeontjevam (12. klase)

 • ZPD tēma: Papīra iegūšana no priežu skujām
 • Darba vadītāja: Marina Lukaņenoka

Annai Travkovai un Veronikai Stepanovai (11. klase)

 • ZPD tēma: Transpilatora izstrāde programmēšanas valodas Python tulkošanai valodā JavaScript
 • Darba vadītājs: Artūrs Ļevikins
 • Darba konsultants: Vladimirs Ščigoļevs

Ričardam Benislavskim (11. klase)

 • ZPD tēma: Saules bateriju izmantošana kravas transportā, SolaronTop piemērā, kā “Zaļā kursa” un “Zaļās Ekonomikas” viens no īstenošanas veidiem Latvijā
 • Darba vadītājs: Dzintars Dvinskis

Nikam Kļimaševskim un Jurijam Rendeniekam (12. klase)

 • ZPD tēma: Magnētiskās levitācijas parametru pētīšana laboratorijas apstākļos
 • Darba vadītāja: Raisa Stunžāne
 • Darba konsultants: Artūrs Bogdanovs

Annai Gabrusenokai ( 11. klase)

 • ZPD tēma: The role of English euphemisms in mass media discourse
 • Darba vadītāja: Inna Burova

Jurijam Bortam un Artim Grundem ( 11. klase)

 • ZPD tēma: Emociju un fizioloģisko rādītāju izmaiņas vecāko klašu skolēniem pēc RGB krāsu filmu noskatīšanās
 • Darba vadītāja: Diana Gavrikova


Kā arī apsveicām tos ģimnāzistus, kas ieguva 3. pakāpi:Jūlija Kirevičeva

 • ZPD tēma: Transporta plūsmas optimizācijas scenāriju modelēšana krustojumā X
 • Darba vadītājs: Artūrs Ļevikins

Sofija Levčuka un Elīna Nazarova

 • ZPD tēma: Pronunciation Differences Between British English and American English Based on Politicians' Christmas Speeches
 • Darba vadītāja: Ludmila Pelise


Markuss Šube un Oskars Kuzņecovs

 • ZPD tēma: Jauniešu uzņēmēju komercdarbības un reklāmu veidu, rīku noteikšana, un to izmantošana efektīvākai darbībai pārtikas nozarē Latvijā
 • Darba vadītājs: Dzintars Dvinskis


Anna Čaliha

 • ZPD tēma: Rīgas pieminekļu estētiskā komponenta ietekme uz to uztveri
 • Darba vadītāja: Inesa Gurjanova


Sofija Susēja un Jelizaveta Mina

 • ZPD tēma: Energoefektivitātes salīdzināšana mācību laikā klātienē un attālināti apkurēs sezonā
 • Darba vadītāja: Veronika Makarčuka


Jeļena Bogdanova un Aleksandra Šaronova

 • ZPD tēma: Skaidrās un bezskaidrās naudas izmantošanas iespējas Latvijā, mūsdienās un nākotnē
 • Darba vadītājs: Dzintars Dvinskis

Paldies visiem skolēniem, kas prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus, un darba vadītājiem: Marinai Lukaņenokai, Artūram Ļevikinam, Dzintaram Dvinskim, Raisai Stunžānei, Artūram Bogdanovam, Innai Burovai, Dianai Gavrikovai, Ludmilai Pelisei, Inesai Gurjanovai un Veronikai Makarčukai.